Disclaimer

In deze disclaimer worden de volgende begrippen gebruikt:
- Eigenaar: eigenaar van de website.
- Gebruik(en): alle denkbare handelingen;

- U: de bezoeker van de website;
- Content: alle op de website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt.
Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze website gebruiken.

Afbeeldingen
Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk getoond. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website getoonde afbeeldingen. Ledhandel.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen met de afbeeldingen en de werkelijkheid.

Voor gevolgen van fouten veroorzaakt door de server of door hackers, typefouten, computervirussen en dergelijke kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.